Fakultní škola

Naše základní škola se stala fakultní školou Technické univerzity v Liberci. Děkan fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické pan doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. nám 25. dubna 2024 předal slavnostní plaketu.

S TULkou úzce spolupracujeme na zavádění nového integrovaného předmětu Má vlast, výchově nových učitelů, didaktických hrách a dalším. A teď ještě intenzivněji!