Termín:  1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 Cenový objem: 3. 710. 500 Kč Program: 0313/2023 Podpora projektů kreativního učení

Termín:  1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 Cenový objem: 30 tis. Kč Program: 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Termín: 2023-2024 Cílem projektu je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráce školy

Termín: 2023-2024 Cenový objem: 900 tis. Kč   Není lehké začlenit se do kolektivu dětí s odlišným jazykem. Peníze z The Kellner