Zápis do 1. třídy proběhne 18. dubna 2024 od 14 do 18 hodin.

Zápis na naší škole proběhne 18. dubna od 14 do 18 hodin. Doporučujeme se zarezervovat na konkrétní čas: zapisyzs.liberec.cz

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme 2 první třídy. Počítáme s obsazeností zhruba 20 dětí na třídu. Přednostně přijímáme spádové děti, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou se dostane i na nespádové zájemce, tak se nebojte přijít!

K zápisu prosím přineste občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. 

K zápisu samozřejmě mohou přijít i žáci s ukrajinskou a dalšími národnostmi.

A jaká je naše škola? Restartovali jsme se a najdete u nás spoustu novinek. Od září nabídneme v prvních třídách jak klasickou výuku, tak kombinaci výuky s centry činností, mix Hejného a klasické matematiky. Neaplikujeme slepě nové metody, bereme si z nich to dobré. Samozřejmostí i anglický jazyk od první třídy, výuka informatiky od 3. třídy. Školní družinu máme až do páté třídy!

Přijímáme ale i děti do vyšších tříd. Od šestky nabízíme nově část předmětů vyučovaných integrovaně: umění, předmět Má vlast spojující zeměpis, občanku a češtinu, dílny a vaření, informační technologie. Podle možnosti dětí zařazujeme do jednotlivých předmětů i výuku v angličtině (CLIL). Výchovy včetně tělocviku pak hodnotíme místo známek kredity.

Pro naše žáky a rodiče nabízíme ve volném čase  v areálu školy komunitní zahradu, atletické, fotbalové a basketbalové hřiště a školní dílnu pro domácí kutění dětí a rodičů. Pro děti pak řadu kroužků – od sportu, přes keramiku, polytechniku po 3D tisk.

Někdy se o naší škole říká, že je ukrajinská. Není. V prvních třídách budou jedno nebo dvě děti s jiným mateřským jazykem a s vlastní paní asistentkou. V minulosti jsme jako téměř jediná škola pomohli a integrovali do vyšších ročníků děti, které uprchly před válkou do Čech a jsme za tuto pomoc hrdí, jakkoli nám to zkomplikovalo život. 

Více informací najdete na školním webu: www.vrchlickeho.cz.

Obecné informace leták 

ЗАПИС ДО ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ  

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ (1).pdf

Přihlašování mailem skola@vrchlickeho.cz nebo na tel. 488 880 160.