Whistleblowing

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., můžete činit v případě, že jste se o jednání ve škole, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpisy, dověděli v souvislosti s vaší prací, vzděláváním nebo jinou obdobnou činností ve škole.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

Mgr. Renata Hellmichová, dále též „příslušná osoba“.

Způsoby podání oznámení

  • e-mailem na e-mailové adrese příslušné osoby: rehe@vrchlickeho.cz;
  • poštou na adresu školy s poznámkou na obálce „Whistleblowing, důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“.
  • Po předchozí domluvě s příslušnou osobou v kanceláři příslušné osoby na adrese školy. Instituce pro alternativní podání oznámení

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu směrnice.

Oznámení můžete učinit i anonymně.

Whistleblowing směrnice PDF

 

GDPR

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Tyto informace jsou ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR určeny subjektům údajů, jejichž osobní údaje se zpracovávají.

Správce osobních údajů:

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o., Vrchlického 262/17, 46001 Liberec 13 – Nové Pavlovice, IČO: 46746757

 

Pověřenec osobních údajů:

Váš Pověřenec s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha, IČ 17262933

kontakt@vaspoverenec.cz, +420724264448

https://app.vaspoverenec.cz/notice/6e6ca6d3-7705-4ead-bfbf-75105283dd90