Školní parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně 1x za 14 dní setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Nedílnou součástí práce parlamentu je podporovat pozitivní klima školy prostřednictvím stmelovacích aktivit a tématických dnů, pořádání žákovských soutěží, charitativních akcí a činností se zapojením veřejnosti. Činnost parlamentu koordinuje Mgr. Radka Benešová.

DESATERO SPRÁVNÉHO PARLAMENŤÁKA

  1. Chodí na schůzky
  2. Zjišťuje názory spolužáků
  3. Informuje o činnosti ŽP na tříd. hodinách
  4. Komunikuje, nebojí se říct svůj názor
  5. Snaží se domluvit
  6. Ctí pravidla diskuze, respektuje názory druhých
  7. Předchází negativním jevům jako je šikana, ubližování a ničení majetku
  8. Posiluje partnerství mezi učiteli, žáky a vedením školy
  9. Aktivně se podílí na zlepšování klimatu školy
  10.  Reprezentuje školu na veřejnosti

ČLENOVÉ

Předsedkyně: Barbora Hošková

Místopředseda: Matyáš Odstrčil

Zástupci jednotlivých tříd:

5.A Markéta Vlčková, Filip Buchholz

6.A Barbora Čapková, Vojtěch Jakubík

6.B Matěj Vyšohlíd, Samuel Rosek

7.A Aneta Biňovcová, Tobiáš Hůza

7.B Stella Růžková, Tomáš Kolář

8.A Anna Příplatová, Lukáš Vítek

8.B Kristýna Lovjanikova, Lukáš Sudek

9.A Beáta Bezvaldová, Matyáš Odstrčil

9.B Barbora Hošková, Vojtěch Hlaváč

Naši zástupci v městském parlamentu: Matyáš Odstrčil, Aneta Biňovcová