Mise školy

Vybavit žáky kompetencemi pro reálný život: kompetencemi k učení, řešení problémů, občanskými kompetencemi, pracovními, sociálními a personálními kompetencemi a komunikativními kompetencemi. Vybavit žáky znalostmi pro další studium na střední škole.

Čím se odlišujeme

Od září 2024 nabídneme dětem od prvních tříd anglický jazyk, prvky výuky programu začít spolu kombinující klasickou výuku s centry činností a individuálním přístupem. Do matematiky jsme namixovali to nejlepší z Hejného metody. Družinu pak máme až do páté třídy.

Samozřejmostí je řada kroužků – od keramiky přes sport a polytechniku třeba po kroužek 3D tisku. 

Pro děti a rodiče nabízíme k využití školní hřiště, komunitní dílnu pro kutění a komunitní zahradu.

Jsme fakultní školou Technické univerzity a společně postupně spojujeme předměty do logických celků: předmět Má vlast zahrnující zeměpis Česka, literaturu nebo výchovu k občanství, předmět Umění zahrnující hudbu, výtvarno, architekturu, drama. Předmět Science zahrnující chemii a fyziku.

Škola v číslech

360 žáků, 28 učitelů, 11 asistentek pedagoga, 50 zaměstnanců, 16 tříd, 4 oddělení školní družiny