Kdo na Vrchlického učí a asistuje?

Mgr. Radka Benešová zástupkyně ředitele, kariérová poradkyně metodik prevence, vede školní parlament, třídní 6. A

angličtina, občanská výchova

Mgr. Coletta Bitmanová vedoucí PK, tělocvik, třídní 7. B

český jazyk, tělocvik

Bc. Eva Elf

angličtina, výchova ke zdraví

Mgr. Nella Bryndová třídní 8. A

český jazyk, přírodopis

Mgr. Pavel Coufal ředitel

zeměpis, němčina

Mgr. Jitka Doubová

výtvarka, hudebka

Ing. Jana Kolaja Ehlerová

ICT

Mgr. Renata Hellmichová třídní 7. A

matematika, fyzika

Mgr. Martin Jahoda

dějepis, občanská výchova, tělocvik

Ing. Mgr. Pavlína Ježková koordinátorka inkluze třídní 4. A

ICT

Mgr. Lenka Klimánková třídní 3. A
Mgr. Světla Kolitzová

zeměpis, matematika

Mgr. Václav Linhart zástupce ředitele koordinátor ŠVP třídní 9. B

matematika

Mgr. Monika Marholdová speciální pedagožka
Mgr. Zdeňka Manychová výchovná poradkyně pro 2. stupeň

čeština, hudební a dramatická výchova

Mgr. Jan Masák třídní 8. B

ICT, pracovní činnosti, zeměpis

Mgr. Marie Podrábská výchovná poradkyně pro 1. stupeň, třídní 5. A
Bc. Barbora Rynešová

ICT, chemie, přírodopis

Mgr. Světlana Ryšánková třídní 2. B
Mgr. Klára Schillerová třídní 6. B správa facebooku

němčina, angličtina

Mgr. Eva Slabá třídní 1. A
Mgr. Iveta Stará třídní 2. A
Ing. Bc. Petr Staso

fyzika, tělocvik

Mgr. Vitaliya Stoyka

tandemová učitelka

Mgr. Silvie Strunová vedoucí PK jazyky

angličtina, němčina

Mgr. Dana Šedková třídní 3. B
Jitka Kominíková asistentka pedagoga 2.A
Michaela Vaníčková asistentka pedagoga 3.A
Tetiana Huhlia asistentka pedagoga
Andrea Knajbelová asistentka pedagoga 5. A
Olga Kurtová asistentka pedagoga 8.B
Nataliya Nemesh asistentka pedagoga