Podpora vzdělávání a integrace ukrajinských žáků ve veřejných základních školách

2023-2024, 900 tis. Kč

Není lehké začlenit se do kolektivu dětí s odlišným jazykem. Peníze z The Kellner Family Foundation pomáhají naší škole v tom, aby to bylo o kousek lehčí.

Naše škola byla podpořena v rámci uzavřeného grantové řízení Nadace The Kellner Family Foundation na podporu vzdělávání a integrace ukrajinských žáků ve veřejných základních školách částkou 916. 660 Kč. Díky prostředkům nadace můžeme našim žákům s ukrajinským mateřským jazykem poskytovat další hodiny českého jazyka. Pomáhá to tak k jejich integraci v běžné třídě a připravuje na další studium na střední škole. Z prostředků nadace dále financujeme harmonizační pobyty pro naše třídy. Konečně z prostředků spolufinancujeme nákup učebních pomůcek a interaktivní tabule pro třídu, kde ukrajinské žáky doučujeme českému jazyku.

_______________________________________________________________________________________

PROJEKT OP JAK ZŠ Vrchlického Liberec

2023-2024

 

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně sociální
a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání
žáků, spolupráce školy a nejen rodičů , ale i široké veřejnosti.

_______________________________________________________________________________________

Primární prevence na ZŠ Vrchlického

 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023, 30 000 Kč, Program: 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování

Číslo projektu: OLP/873/2023. V roce 2023 žáci školy absolvovali řadu programů prevence rizikového chování v oblasti duševního zdraví, pobytu ve virtuálním světě, kyberšikany, xenofobie a vyčleňování, vztahové dynamiky aj. Na práci externích dodavatelů navazovala práce v třídnických hodinách a další aktivity třídních kolektivů.

Projekt byl dotován z prostředků Libereckého kraje