Stolní tenis I pro SKST

Informace o kroužku

Vyučuje: Martin Jahoda

5. – 9. ročník

středa 14:00-14:45

Pořadatel: ZŠ Vrchlického

Cena: 500 Kč za pololetí