Datum 18. 4. 2024 - 18. 4. 2024
Time 14:00-18:00
Lokace ZŠ Vrchlického
Organizátor Lenka Krajbichová
Telefon 488880160

Zápis na naší škole proběhne 18. dubna od 14 do 18 hodin. Doporučujeme se zarezervovat na konkrétní čas: zapisyzs.liberec.cz

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme 2 první třídy. Přednostně přijímáme spádové děti, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou se dostane i na nespádové zájemce, tak se nebojte přijít!

K zápisu prosím přineste občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

A jaká je naše škola? Restartovali jsme se a najdete u nás spoustu novinek. Od září nabídneme v prvních třídách jak klasickou výuku, tak kombinaci výuky s centry činností, mix Hejného a klasické matematiky. Neaplikujeme slepě nové metody, bereme si z nich to dobré. Samozřejmostí i anglický jazyk od první třídy, výuka informatiky od 3. třídy. Školní družinu máme až do páté třídy!

Přijímáme ale i děti do vyšších tříd. Od šestky nabízíme nově část předmětů vyučovaných integrovaně: umění, předmět Má vlast spojující zeměpis, občanku a češtinu, dílny a vaření, informační technologie. Podle možnosti dětí zařazujeme do jednotlivých předmětů i výuku v angličtině (CLIL). Výchovy včetně tělocviku pak hodnotíme místo známek kredity.

Pro naše žáky a rodiče nabízíme ve volném čase  v areálu školy komunitní zahradu, atletické, fotbalové a basketbalové hřiště a školní dílnu pro domácí kutění dětí a rodičů. Pro děti pak řadu kroužků – od sportu, přes keramiku, polytechniku po 3D tisk.

Více informací najdete na školním webu: www.vrchlickeho.cz.

Den otevřených dveří školy proběhne 4. dubna 2024.

Od 8 do 11 hodin se můžete přijít podívat, jak u nás probíhá vyučování.

Od 14 do 17 hodin si pak můžete naši školu prohlédnout a třeba i bádat na několika stanovištích. Nebo si popovídat s učiteli a vedením školy.