Datum 4. 4. 2024 - 4. 4. 2024
Lokace ZŠ Vrchlického
Organizátor Lenka Krajbichová
Telefon 488 880 160

 

4. dubna se naše základní škola  otevře veřejnosti.

Od 8 do 11 hodin se můžete přijít podívat, jak u nás probíhá vyučování.

Od 14 do 17 hodin si pak můžete naši školu prohlédnout a třeba i bádat na několika stanovištích. Nebo si popovídat s učiteli a vedením školy.

Od září nabídneme v prvních třídách jak klasickou výuku, tak kombinaci výuky s centry činností, mix Hejného a klasické matematiky, samozřejmě i anglický jazyk. Školní družinu máme do páté třídy.

Přijímáme ale i děti do vyšších tříd. Od šestky nabízíme nově část předmětů vyučovaných integrovaně: umění, předmět Má vlast spojující zeměpis, občanku a češtinu, dílny a vaření, informační technologie. Podle možnosti dětí zařazujeme do jednotlivých předmětů i výuku v angličtině. Výchovy včetně tělocviku pak hodnotíme místo známek kredity.

Pro naše žáky a rodiče nabízíme ve volném čase komunitní zahradu, hřiště a školní dílnu. Pro děti pak řadu kroužků – od sportu, přes keramiku, polytechniku po 3D tisk.

Přijďte nás prozkoumat na den otevřených dveří.

Den otevřených dveří letáček