Fyzikálně chemický kroužek

Informace o kroužku

p. Podzimek, 605 239 474

3.- 5. ročník

pořadatel: podzimek@funchem.cz

Cena: 400 Kč za měsíc