• 603 887 667
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Věstník - důležité

Zápis do 1. ročníků 2023 pro české žáky 20.4. 2023

Základní informace k zápisu do 1. ročníků českých žáků pro školní rok 2023 - 2024

I. fáze - vydávání žádostí - 27. března 2023 až 19. dubna 2023

Prostřednictvím webového portálu pro zápisy do ZŠ. V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat spádovou základní školu, kde vám rádi pomohou. Školu kontaktujte, prosím, telefonicky, případně e-mailem.

 II. fáze - sběr vyplněných žádostí - 20. dubna 2023

 Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2017 (tj. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017).

K zápisu se   MUSÍ dostavit také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

V případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4, dopustí se přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě odkladu povinné školní docházky je dítě povinno účastnit se předškolního vzdělávání v mateřské škole (Zápisy do MŠ) nebo v přípravné třídě, která je v Liberci na ZŠ Kaplického.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem (cizinci s místem hlášeného pobytu) v příslušném školském obvodu spádové základní školy podle platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec.

Ředitelé základních škol rozhodují o přijetí dítěte do základní školy v souladu se školským zákonem.

 Pokyny k zápisu:

1. Pokyny pro elektronický zápis

2. Jak probíhá zápis

3. Kritéria přijetí na ZŠ Vrchlického

4. Rezervace termínu zápisu (návod)

5. Aktuální spádová vyhláška SML

6. Co by měl umět předškolák

7. Desatero pro rodiče předškoláka