Florbal

Informace o kroužku

externě, 602 340 677

1.- 9. ročník

pondělí 14:00-15:00

pořadatel: florbalprodeti.cz

Cena: 1.050 Kč za pololetí