Kontakty

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262, příspěvková organizace
Vrchlického 262/17,
46014 Liberec 13

Škola
web: www.vrchlickeho.cz
e-mail: skola@vrchlickeho.cz
 
Sekretariát: Lenka Krajbichová
telefon: 488 880 160, 732 811 280
fax: 488 880 161
e-mail: lekr@vrchlickeho.cz
 
Ředitel: Mgr. Jiří Skalský
telefon: 488 880 160, 488 880 165
mobil: 603 887 667
e-mail: sef@vrchlickeho.cz
 
Zástupce ředitele: Mgr. Václav Linhart
telefon: 488 880 160, 488 880 166
mobil: 731 679 098
e-mail: vali@vrchlickeho.cz

Výchovný poradce: Mgr. Marcela Lubasová Mrázková
  
        e-mail: malu@vrchlickeho.cz

Vedoucí školní jídelny: Irena Damašková
        
telefon: 488 880 162
        
mobil: 605 104 406
        
e-mail: jidelna@vrchlickeho.cz, irda@vrchlickeho.cz
 
Vedoucí školní družiny: Bc. Zdena Tichá
        
telefon: 488 880 163, 775 058 229 
         e-mail: druzina@vrchlickeho.cz, zdti@vrchlickeho.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Mgr. Ludmila Moravcová
         telefon: 481 120 586 
         e-mail: reditel@zssokol.cz

 

Adresa pro fakturace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, Vrchlického 262/17
příspěvková organizace
Vrchlického 262/17
46014 Liberec 13
IČ: 46746757
č.ú.   5486652 / 0800

Zřizovatel

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59

Škola je právnickou osobou ve smyslu §18 zákona č. 509/90 Sb. - škola s právní subjektivitou


Webmasteři - správci školních stránek

 odborné vedení
Ing. Ondřej Peřina
e-mail: onpe@vrchlickeho.cz, web@vrchlickeho.cz

Správce sítě

Jan Vojtěch Vaníček
e-mail: java@vrchlickeho.cz
mobil: +420 731 194 004