Informace o škole

Adresa a kontakty

 Fotografie hlavního vchodu do školy               

Základní škola Vrchlického, Liberec
 Vrchlického 262/17
 46014 Liberec 13
 datová schránka: uibmpcy

ředitel: Jiří Skalský
  telefon: 603 887 667, 488 880 165
  e-mail: jisk@vrchlickeho.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Václav Linhart
  telefon: 731 679 098, 488 880 166
  e-mail: vali@vrchlickeho.cz

sekretariát:  Lenka Krajbichová
  telefon: 732 811 280, 488 880 160,
   e-mail: lekr@vrchlickeho.cz

vedoucí jídelny:  Veronika Dušková
  telefon: 605 104 406, 488 880 162,
  e-mail: jidelna@vrchlickeho.cz

družina: Zdena Tichá
  telefon: 488 880 163, 775 058 229
  e-mail:zdti@vrchlickeho.cz

pověřenec (DPO) GDPR: Mgr. Ludmila Moravcová
  telefon: 481 120 586
  e-mail:moravcova.ludmila@zssokol.cz                

 

Náhledová mapka umístění školyUmístění školy
http://www.vrchlickeho.cz/skola/informace-o-skole/prohlidka-skoly/

Naše škola se nachází se v Nových Pavlovicích. V jejím okolí je starší i novější zástavba, asi 500 metrů od školy je význačný orientační bod - obytný komplex zvaný podle svého tvaru "Hokejka" (bydlí v něm více než 2000 lidí). Těsně u školy je další orientační bod - restaurace "U Košků". Z centra města se k nám dostanete autobusy městské dopravy č. 13, 24, 26, eventuelně 14 a 25.

GPS souřadnice: 50°46'56.935"N, 15°3'23.091"E

Zaměření školy

Škola je zaměřena na výpočetní techniku. Od 6. ročníku jsou na základě matematických schopností a dovedností zařazováni do skupin s vyšším počtem hodin výpočetní techniky a informatiky.

Kmenoví žáci se od 5. třídy seznamují s počítači prostřednictvím kreslících programů, jednoduchého textového editoru a grafického programovacího jazyka Baltík. V 6. ročníku programují v pokročié Baltíkovi  firmy SGP. V 7. ročníku se učí pracovat s uživatelskými programy (Word, Excel, PowerPoint apod.) Pololetní výběrové semináře nabízejí žákům 8. a 9. tříd kurzy grafiky, tvorby www stránek,  pokročilé práce s programy Word, Excel a další. Náplní každého semináře je seznámit žáky s danou problematikou a v závěru vytvořit samostatnou práci, kde použijí své znalosti v praxi.

Vybavení školy

Počet učeben: 21 z toho 17 kmenových, 1 odborná (počítače), 1 odborná malá (počítače), 4 poloodborné (fyzika, jazyková, výtvarné výchovy a pracovního vyučování, hudební výchova)

Počet laboratoří: 1 (počítačová)

Počet tělocvičen: 1

Navíc jsou k dispozici 4 místnosti školní družiny a suterénní prostory pro školní klub. V něm mají naši žáci k dispozici stolní tenis, video, elektronické šipky, počítače.

V osmi učebnách máme interaktivní tabule a ve zbývajících jsou dataprojektory včetně ozvučení místností.

Ve škole je více jak 90 počítačů (především značky Dell) zapojených v síti, další mimo síť. Počítače jsou vybaveny operačním systémem Windows 7 (na starších pak Windows XP), síť je zajišťována třemi servery vybavenými serverovými systémy Windows 2008 R2 a Windows 2003. Dále škola disponuje několika síťovými tiskárnami, barevnou laserovou tiskárnou, skenery, digitálními fotoaparáty, digitální kamerou se střižnou. Všichni žáci mají volný přístup na internet (jak na pevných počítačích a v případě potřeby i pomocí WiFi, která pokrývá celou školu). V 6. třídě získají všichni vlastní počítačový účet ve školní síti a zároveň adresu pro elektronickou poštu (provozováno na Microsoft Exchange serveru 2010).

fotek v albu: 6

Album: Škola a její okolí

Místo: ZŠ Vrchlického, Liberec Základní škola Vrchlického prošla v letech 2009 a 2010 rozsáhlou rekonstrukcí, při které došlo k výměně oken a kompletnímu zateplení pláště všech budov.