Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

CZ.1.07/1.1.22/02.0037

Cílem projektu je posílení kompetencí učitelů při práci s interaktivními prvky v rámci výuky, s důrazem na obsahovou i metodickou náplň a zpětnou vazbu od žáků. Při práci s interaktivní tabulí je možném použití hlasovacích systémů, které zvyšují možnosti ověření probrané látky a umožňují diskusi a spolupráci v rámci hodiny.


Partneři projektu:
-Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
-Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
-Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
-Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
-Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace
-Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace
-Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace

V rámci projektu vzniklo 169 nových hodin výuky s metodickými listy a to pro odpovědní systémy, senzory PASCO (experiment) a další alternativní použití interaktivní techniky. Projekt byl zahájen 1.10.2012 a ukončen 30.6.2014.

Top 10 vyhodnocené prezentace

Škola Autor Předmět Název
U Soudu Mgr. František Šrám Anglický jazyk Ireland
Sokolovská Mgr. Irena Říhová Český jazyk Karel Čapek
Vrchlického Mgr. Marcela Lubasová Mrázková Český jazyk Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent
Sokolovská Mgr. Stanislava Stárková Český jazyk Vyjmenovaná slova
Barvířská Mgr. Yvetta Šulcová Dějepis Jan Hus a husitská revoluce – opakovací hodina
5. května Mgr. Petra Píchová Fyzika Změna teploty tělesa
Vrchlického Mgr. Jitka Doubová Matematika Zápis a porovnávání čísel do 1 000 000
Aloisina Výšina Mgr. Lucie Poláková Matematika Základy finanční gramotnosti
U školy Mgr. Světlana Sedláková Přírodověda Třídění živočichů
U školy Mgr. Kateřina Prokophová Vlastivěda Opakovací test: Pravěk-bitva u Lipan