Uzavření školy pokračuje i v listopadu

ilustrační obrázek Na základě nařízení vlády ČR budou školy nadále uzavřeny, výuka bude probíhat distančním způsobem.

Od pondělí 2.11. 2020 se budou žáci učit nadále podle platného rozvrhu vyučovacích hodin (mimo výchov, pracovních činností, VKZ a On): Současně zveřejníme na základě připomínek některých rodičů rozvrh pravidelných hodin prostřednictvím daného komunikačního programu (ZOOM, MEET). Odkazy k připojení zůstávají stejné, popř. dostanou žáci nové odkazy od vyučujících, kteří budou tímto způsobem výuky s dětmi začínat.
Připomínáme, že distanční výuka je povinná a žáci za své výsledky budou hodnoceni. Současně žádáme zákonné zástupce o kontrolu a dohled nad prací svých dětí i s možností konzultací (e-mail, konzultace "na dálku") s jednotlivými učiteli.

Mgr. Jiří Skalský, ředitel školy