Krizové opatření vlády z 12.10. 2020

ilustrační obrázek Zajištění péče pro děti a žáky od 3 do 13 let (z rozhodnutí hejtmana LK), jejich zákonní zástupci vykonávají práci níže uvedených profesí.
  • bezpečnostní sbory 
  • obecní policie
  • poskytovatelé zdravotní služeb
  • orgány ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
  • sociální pracovníci k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnost podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.


Určená škola od 14.10. 2020: ZŠ a MŠ Barvířská

Kontakt: druzina.barvirska@seznam.cz – telefon 778 761 347

Provoz školy: Péče je zajištěna od pondělí do pátku v době od 6:00 do 20:00 hod. Časový rozsah může být v mimořádných případech odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků tak, aby mohli vykonávat své povolání.

Příchod dětí: Rodiče své děti přivádějí do budovy školní jídelny v ul. Proboštská (zelená budova vlevo od hlavní budovy ZŠ Barvířská), vstoupí hlavním vchodem a sejdou po schodech do suterénu (vstup bude označen).

S sebou: 2 svačiny, vlastní láhev na pití, přezůvky, vhodné oblečení (i na ven). Prosíme rodiče, aby všechny věci měly děti řádně označené. Učení a instrukce od učitelů vítány. 
Stravování (oběd): zajišťuje firma Gastron.

Vedení ZŠ Barvířská prosím rodiče, kteří tuto péči využijí, aby školu předem kontaktovali na tel. č. 485 108 790 nebo 724 577 362 (7:00 - 15:30).

Webová stránka: https://www.zs-barvirska.cz/aktuality/informace-k-provozu-skoly-urcene-k-vykonu-pece-o-deti-rodicu-vybranych-profesi-.html