Kroužky ve školním roce 2018-2019

ilustrační obrázek V příloze najdete seznam nabízených kroužků školy a mimoškolních subjektů. Seznam dnes obdrželi všichni žáci i v tištěné podobě. Ukončení přihlášek je 16.9. 2018 (24.00 hod.). Výjimečně po dohodě s vyučujícím.

Pro přihlášení dítěte postupujte následovně:

A. Elektronické přihlášení v systému EDUPAGE:
    1. Přihlaste se v Edupage prostřednictvím osobního hesla
    2. Na liště rozklikněte nabídku "KOMUNIKACE"
    3. Rozklikněte nabídku "PŘIHLAŠOVÁNÍ"
    4. Zatrhněte nabízený kroužek (seznam kroužků s uvedenými časy je v příloze nebo v tištěné podobě u dětí).

B. Písemné přihlašování
    1. V příloze vyplňte přihlášku a pošle te ji po dítěti třídnímu učiteli
    2. Přihlášku můžete rovněž poslat elektronickou poštou přímo vyučuhícímu.
    3. Tištěnou přihlášku mohou žáci obdržet i i třídní učitelky či třídního učitele.

Mgr. Jitka Doubová: jido@vrchlickeho.cz

Bc. Jan Masák: jama@vrchlickeho.cz

Bc. Lukáš Chamer: luch@vrchlickeho.cz

TJ Desko (šachy): skola@vrchlickeho.cz

Mgr. Martin Jahoda: maja@vrchlickeho.cz

Mgr. Alice Štefková: alst@vrchlickeho.cz

Mgr. Štěpánka Stasová: stst@vrchlickeho.cz

Jan Demel, Jan Kučera (lehká atletika): dem.rock@seznam.cz, jan.kucera8@seznam.cz

Veselá věda: info@veselaveda.cz, www.veselaveda.cz

Inline:http://registrace.sportinline.cz/detail/31 (začátečníci), http://registrace.sportinline.cz/detail/32 (pokročilí)


Poznámka: Počet míst v kroužku je omezen, o konečném výběru rozhoduje vyučující.